Kody błędów OBDii

Kody błędów  Opisami
P0100|Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza|usterka*
P0100|Mass Air Flow Circuit Malfunction*
P0101|Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0101|Mass Air Flow Circuit Range/Performance Problem*
P0102|Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza|niski sygnał wejściowy*
P0102|MAF Circuit Low Input*
P0103|Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza|wysoki sygnał wejściowy*
P0103|MAF Circuit High Input*
P0104|Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza|przerwa*
P0104|MAF Circuit Intermittent*
P0105|Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego|usterka*
P0105|MAP/BP Circuit Malfunction*
P0106|Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0106|MAP/BP Sensor Range/Performance Problem*
P0107|Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego|niski sygnał wejściowy*
P0107|MAP/BP Sensor Low Input*
P0108|Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego|wysoki sygnał wejściowy*
P0108|MAP/BP Sensor High Input*
P0109|Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego|przerwa*
P0109|MAP/BP Circuit Intermittent*
P0110|Czujnik temp. powietrza wlotowego|usterka*
P0110|IAT Circuit Malfunction*
P0111|Czujnik temp. powietrza wlotowego|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0111|IAT Circuit Range/Performance Problem*
P0112|Czujnik temp. powietrza wlotowego|niski sygnał wejściowy*
P0112|IAT Circuit Low Input*
P0113|Czujnik temp. powietrza wlotowego|wysoki sygnał wejściowy*
P0113|IAT Circuit High Input*
P0114|Czujnik temp. powietrza wlotowego|przerwa*
P0114|IAT Circuit Intermittent*
P0115|Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik|usterka*
P0115|ECT Circuit Malfunction*
P0116|Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0116|ECT Circuit Range/Performance Problem*
P0117|Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik|niski sygnał wejściowy*
P0117|ECT Circuit Low Input*
P0118|Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik|wysoki sygnał wejściowy*
P0118|ECT Circuit High Input*
P0119|Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik|przerwa*
P0119|ECT Intermittent*
P0120|Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A|usterka*
P0120|TP Sensor A Circuit Malfunction*
P0121|Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0121|TP Sensor A Circuit Range/Performance Problem*
P0122|Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A|niski sygnał wejściowy*
P0122|TP Sensor A Circuit Low Input*
P0123|Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A|wysoki sygnał wejściowy*
P0123|TP Sensor A Circuit High Input*
P0124|Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A|przerwa*
P0124|TP Sensor A Circuit Intermittent*
P0125|Niewystarczająca temp. czynnika chłodzącego dla zamkniętej pętli regulacji paliwa*
P0125|Insufficient Coolant Temp For Closed Loop Fuel Control*
P0126|Niewystarczająca temp. czynnika chłodzącego dla stabilnej pracy*
P0126|Insufficient Coolant Temp For Stable Operation*
P0128|Coolant Thermostat Malfunction*
P0130|Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1)|usterka*
P0130|Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)*
P0131|Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1)|niskie napięcie*
P0131|Heated O2 Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)*
P0132|Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1)|wysokie napięcie*
P0132|Heated O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)*
P0133|Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1)|powolna reakcja /odpowiedź/*
P0133|Heated O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)*
P0134|Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1)|brak aktywności*
P0134|Heated O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)*
P0135|Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 1)|usterka*
P0135|Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)*
P0136|Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2)|usterka*
P0136|Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)*
P0137|Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2)|niskie napięcie*
P0137|Heated O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)*
P0138|Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2)|wysokie napięcie*
P0138|Heated O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)*
P0139|Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2)|powolna reakcja*
P0139|Heated O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)*
P0140|Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2)|brak aktywności*
P0140|Heated O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)*
P0141|Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 2)|usterka*
P0141|Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)*
P0142|Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3)|usterka*
P0142|Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)*
P0143|Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3)|niskie napięcie*
P0143|Heated O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)*
P0144|Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3)|wysokie napięcie*
P0144|Heated O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)*
P0145|Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3)|powolna reakcja*
P0145|Heated O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)*
P0146|Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3)|brak aktywności*
P0146|Heated O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)*
P0147|Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 3)|usterka*
P0147|Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)*
P0150|Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1)|usterka*
P0150|Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)*
P0151|Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1)|niskie napięcie*
P0151|Heated O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)*
P0152|Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1)|wysokie napięcie*
P0152|Heated O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)*
P0153|Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1)|powolna reakcja*
P0153|Heated O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)*
P0154|Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1)|brak aktywności*
P0154|Heated O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)*
P0155|Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 1)|usterka*
P0155|Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)*
P0156|Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2)|usterka*
P0156|Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)*
P0157|Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2)|niskie napięcie*
P0157|Heated O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)*
P0158|Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2)|wysokie napięcie*
P0158|Heated O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)*
P0159|Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2)|powolna reakcja*
P0159|Heated O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)*
P0160|Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2)|brak aktywności*
P0160|Heated O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)*
P0161|Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 2)|usterka*
P0161|Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)*
P0162|Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3)|usterka*
P0163|Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3)|niskie napięcie*
P0164|Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3)|wysokie napięcie*
P0165|Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3)|powolna reakcja*
P0166|Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3)|brak aktywności*
P0167|Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 3)|usterka*
P0170|Czujnik O2 (Bank 1)|usterka dostrajania paliwa*
P0170|Fuel Trim Malfunction (Bank 1)*
P0171|Czujnik O2 (Bank 1)|mieszanka zbyt uboga*
P0171|System Too Lean (Bank 1)*
P0172|Czujnik O2 (Bank 1)|mieszanka zbyt bogata*
P0172|System Too Rich (Bank 1)*
P0173|Czujnik O2 (Bank 2)|usterka dostrajania paliwa*
P0173|Fuel Trim Malfunction (Bank 2)*
P0174|Czujnik O2 (Bank 2)|mieszanka zbyt uboga*
P0174|System Too Lean (Bank 2)*
P0175|Czujnik O2 (Bank 2)|mieszanka zbyt bogata*
P0175|System Too Rich (Bank 2)*
P0176|Czujnik składu paliwa|usterka*
P0176|Fuel Composition Sensor Circuit Fault*
P0177|Czujnik składu paliwa|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0177|Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance*
P0178|Czujnik składu paliwa|niski sygnał wejściowy*
P0178|Fuel Composition Sensor Circuit Low Input*
P0179|Czujnik składu paliwa|wysoki sygnał wejściowy*
P0179|Fuel Composition Sensor Circuit High Input*
P0180|Czujnik A temp. paliwa|usterka*
P0180|Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction*
P0181|Czujnik A temp. paliwa|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0181|Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance*
P0182|Czujnik A temp. paliwa|niski sygnał wejściowy*
P0182|Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input*
P0183|Czujnik A temp. paliwa|wysoki sygnał wejściowy*
P0183|Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input*
P0184|Czujnik A temp. paliwa|przerwa*
P0184|Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent*
P0185|Czujnik B temp. paliwa|usterka*
P0185|Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction*
P0186|Czujnik B temp. paliwa|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0186|Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance*
P0187|Czujnik B temp. paliwa|niski sygnał wejściowy*
P0187|Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input*
P0188|Czujnik B temp. paliwa|wysoki sygnał wejściowy*
P0188|Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input*
P0189|Czujnik B temp. paliwa|przerwa*
P0189|Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent*
P0190|Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa|usterka*
P0190|Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction*
P0191|Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0191|Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance*
P0192|Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa|niski sygnał wejściowy*
P0192|Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input*
P0193|Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa|wysoki sygnał wejściowy*
P0193|Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input*
P0194|Czujnik ciśnienia listwy paliwowej|przerwa*
P0195|Czujnik temp. oleju silnika|usterka*
P0195|Engine Oil Temperature Sensor Circuit Malfunction*
P0196|Czujnik temp. oleju silnika|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0196|Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance*
P0197|Czujnik temp. oleju silnika|niski sygnał wejściowy*
P0197|Engine Oil Temperature Sensor Low*
P0198|Czujnik temp. oleju silnika|wysoki sygnał wejściowy*
P0198|Engine Oil Temperature Sensor High*
P0199|Czujnik temp. oleju silnika|przerwa*
P0199|Engine Oil Temperature Sensor Intermittent*
P0200|Obwód wtryskiwacza|usterka*
P0200|Injector Circuit Malfunction*
P0201|Obwód wtryskiwacza cylinder 1|usterka*
P0201|Injector Circuit Malfunction|Cylinder #1*
P0202|Obwód wtryskiwacza cylinder 2|usterka*
P0202|Injector Circuit Malfunction|Cylinder #2*
P0203|Obwód wtryskiwacza cylinder 3|usterka*
P0203|Injector Circuit Malfunction|Cylinder #3*
P0204|Obwód wtryskiwacza cylinder 4|usterka*
P0204|Injector Circuit Malfunction|Cylinder #4*
P0205|Obwód wtryskiwacza cylinder 5|usterka*
P0205|Injector Circuit Malfunction|Cylinder #5*
P0206|Obwód wtryskiwacza cylinder 6|usterka*
P0206|Injector Circuit Malfunction|Cylinder #6*
P0207|Obwód wtryskiwacza cylinder 7|usterka*
P0207|Injector Circuit Malfunction|Cylinder #7*
P0208|Obwód wtryskiwacza cylinder 8|usterka*
P0208|Injector Circuit Malfunction|Cylinder #8*
P0209|Obwód wtryskiwacza cylinder 9|usterka*
P0209|Injector Circuit Malfunction|Cylinder #9*
P0210|Obwód wtryskiwacza cylinder 10|usterka*
P0210|Injector Circuit Malfunction|Cylinder #10*
P0211|Obwód wtryskiwacza cylinder 11|usterka*
P0211|Injector Circuit Malfunction|Cylinder #11*
P0212|Obwód wtryskiwacza cylinder 12|usterka*
P0212|Injector Circuit Malfunction|Cylinder #12*
P0213|Zimny rozruch wtryskiwacza 1|usterka*
P0213|Cold Start Injector #1 Malfunction*
P0214|Zimny rozruch wtryskiwacza 2|usterka*
P0214|Cold Start Injector #2 Malfunction*
P0215|Elektromagnes/cewka odcięcia silnika|usterka*
P0215|Engine Shutoff Solenoid Malfunction*
P0216|Układ kontroli czasu wtrysku|usterka*
P0216|Injection Timing Control Circuit Malfunction*
P0217|Stan nadmiernej temp. silnika*
P0217|Engine Overtemp Condition*
P0218|Stan nadmiernej temp. skrzyni biegów*
P0218|Transmission Overtemp Condition*
P0219|Stan nadmiernej prędkości obrotowej silnika*
P0219|Engine Overspeed Condition*
P0220|Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B|usterka*
P0220|Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction*
P0221|Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0221|Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Performance Problem*
P0222|Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B|niski sygnał wejściowy*
P0222|Throttle Position Sensor B Circuit Low Input*
P0223|Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B|wysoki sygnał wejściowy*
P0223|Throttle Position Sensor B Circuit High Input*
P0224|Przepustnica /czujnik położenia pedalu /przełącznik B|przerwa*
P0224|Throttle Position Sensor B Intermittent*
P0225|Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C|usterka*
P0225|Throttle Position Sensor C Circuit Malfunction*
P0226|Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0227|Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C|niski sygnał wejściowy*
P0227|Throttle Position Sensor C Circuit Low Input*
P0228|Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C|wysoki sygnał wejściowy*
P0228|Throttle Position Sensor C Circuit High Input*
P0229|Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C|przerwa*
P0229|Throttle Position Sensor C Intermittent*
P0230|Pompa paliwowa obwód pierwotny|usterka*
P0230|Fuel Pump Primary Circuit Malfunction*
P0231|Pompa paliwowa obwód wtórny|niski sygnał*
P0231|Fuel Pump Secondary Circuit Low*
P0232|Pompa paliwowa obwód wtórny|wysoki sygnał*
P0232|Fuel Pump Secondary Circuit High*
P0233|Pompa paliwowa obwód wtórny|przerwa*
P0233|Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent*
P0234|Stan przeładowania /nadmiernego ładowania/ silnika*
P0234|Engine Overboost Condition*
P0235|Czujnik A wspomagania turbosprężarki|usterka*
P0235|Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction*
P0236|Czujnik A wspomagania turbosprężarki|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0236|Turbocharger Boost Sensor A Performance*
P0237|Czujnik A wspomagania turbosprężarki|niski sygnał wejściowy*
P0237|Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low*
P0238|Czujnik A wspomagania turbosprężarki|wysoki sygnał wejściowy*
P0238|Turbocharger Boost Sensor A Circuit High*
P0239|Czujnik B wspomagania turbosprężarki|usterka*
P0239|Turbocharger Boost Sensor B Circuit Malfunction*
P0240|Czujnik B wspomagania turbosprężarki|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0240|Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance*
P0241|Czujnik B wspomagania turbosprężarki|niski sygnał wejściowy*
P0241|Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low*
P0242|Czujnik B wspomagania turbosprężarki|wysoki sygnał wejściowy*
P0242|Turbocharger Boost Sensor B Circuit High*
P0243|Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki|usterka*
P0243|Wastegate Solenoid A Malfunction*
P0244|Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0244|Wastegate Solenoid A Range/Performance*
P0245|Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki|niski sygnał*
P0245|Wastegate Solenoid A Low*
P0246|Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki|wysoki sygnał*
P0246|Wastegate Solenoid A High*
P0247|Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki|usterka*
P0247|Wastegate Solenoid B Malfunction*
P0248|Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0248|Wastegate Solenoid B Range/Performance*
P0249|Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki|niski sygnał*
P0249|Wastegate Solenoid B Low*
P0250|Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki|wysoki sygnał*
P0250|Wastegate Solenoid B High*
P0251|Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A|usterka*
P0251|Injection Pump Fuel Metering Control A Malfunction*
P0252|Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0252|Injection Pump Fuel Metering Control A Range/Performance*
P0253|Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A|niski sygnał*
P0253|Injection Pump Fuel Metering Control A Low*
P0254|Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A|wysoki sygnał*
P0254|Injection Pump Fuel Metering Control A High*
P0255|Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A|przerwa*
P0255|Injection Pump Fuel Metering Control A Intermittent*
P0256|Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B|usterka*
P0256|Injection Pump Fuel Metering Control B Malfunction*
P0257|Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0257|Injection Pump Fuel Metering Control B Range/Performance*
P0258|Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B|niski sygnał*
P0258|Injection Pump Fuel Metering Control B Low*
P0259|Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B|wysoki sygnał*
P0259|Injection Pump Fuel Metering Control B High*
P0260|Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B|przerwa*
P0260|Injection Pump Fuel Metering Control B Intermittent*
P0261|Wtryskiwacz cylindra 1|niski sygnał*
P0261|Injector Circuit Low|Cylinder #1*
P0262|Wtryskiwacz cylindra 1|wysoki sygnał*
P0262|Injector Circuit High|Cylinder #1*
P0263|Cylinder 1|błąd udziału /zrównoważenia*
P0263|Cylinder #1 Balance Fault*
P0264|Wtryskiwacz cylindra 2|niski sygnał*
P0264|Injector Circuit Low|Cylinder #2*
P0265|Wtryskiwacz cylindra 2|wysoki sygnał*
P0265|Injector Circuit High|Cylinder #2*
P0266|Cylinder 2|błąd udziału /zrównoważenia*
P0266|Cylinder #2 Balance Fault*
P0267|Wtryskiwacz cylindra 3|niski sygnał*
P0267|Injector Circuit Low|Cylinder #3*
P0268|Wtryskiwacz cylindra 3|wysoki sygnał*
P0268|Injector Circuit High|Cylinder #3*
P0269|Cylinder 3|błąd udziału /zrównoważenia*
P0269|Cylinder #3 Balance Fault*
P0270|Wtryskiwacz cylindra 4|niski sygnał*
P0270|Injector Circuit Low|Cylinder #4*
P0271|Wtryskiwacz cylindra 4|wysoki sygnał*
P0271|Injector Circuit High|Cylinder #4*
P0272|Cylinder 4|błąd udziału /zrównoważenia*
P0272|Cylinder #4 Balance Fault*
P0273|Wtryskiwacz cylindra 5|niski sygnał*
P0273|Injector Circuit Low|Cylinder #5*
P0274|Wtryskiwacz cylindra 5|wysoki sygnał*
P0274|Injector Circuit High|Cylinder #5*
P0275|Cylinder 5|błąd udziału /zrównoważenia*
P0275|Cylinder #5 Balance Fault*
P0276|Wtryskiwacz cylindra 6|niski sygnał*
P0276|Injector Circuit Low|Cylinder #6*
P0277|Wtryskiwacz cylindra 6|wysoki sygnał*
P0277|Injector Circuit High|Cylinder #6*
P0278|Cylinder 6|błąd udziału /zrównoważenia*
P0278|Cylinder #6 Balance Fault*
P0279|Wtryskiwacz cylindra 7|niski sygnał*
P0279|Injector Circuit Low|Cylinder #7*
P0280|Wtryskiwacz cylindra 7|wysoki sygnał*
P0280|Injector Circuit High|Cylinder #7*
P0281|Cylinder 7|błąd udziału /zrównoważenia*
P0281|Cylinder #7 Balance Fault*
P0282|Wtryskiwacz cylindra 8|niski sygnał*
P0282|Injector Circuit Low|Cylinder #8*
P0283|Wtryskiwacz cylindra 8|wysoki sygnał*
P0283|Injector Circuit High|Cylinder #8*
P0284|Cylinder 8|błąd udziału /zrównoważenia*
P0284|Cylinder #8 Balance Fault*
P0285|Wtryskiwacz cylindra 9|niski sygnał*
P0285|Injector Circuit Low|Cylinder #9*
P0286|Wtryskiwacz cylindra 9|wysoki sygnał*
P0286|Injector Circuit High|Cylinder #9*
P0287|Cylinder 9|błąd udziału /zrównoważenia*
P0287|Cylinder #9 Balance Fault*
P0288|Wtryskiwacz cylindra 10|niski sygnał*
P0288|Injector Circuit Low|Cylinder #10*
P0289|Wtryskiwacz cylindra 10|wysoki sygnał*
P0289|Injector Circuit High|Cylinder #10*
P0290|Cylinder 10|błąd udziału /zrównoważenia*
P0290|Cylinder #10 Balance Fault*
P0291|Wtryskiwacz cylindra 11|niski sygnał*
P0291|Injector Circuit Low|Cylinder #11*
P0292|Wtryskiwacz cylindra 11|wysoki sygnał*
P0292|Injector Circuit High|Cylinder #11*
P0293|Cylinder 11|błąd udziału /zrównoważenia*
P0293|Cylinder #11 Balance Fault*
P0294|Wtryskiwacz cylindra 12|niski sygnał*
P0294|Injector Circuit Low|Cylinder #12*
P0295|Wtryskiwacz cylindra 12|wysoki sygnał*
P0295|Injector Circuit High|Cylinder #12*
P0296|Cylinder 12|błąd udziału /zrównoważenia*
P0296|Cylinder #12 Balance Fault*
P0300|Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów w cylindrach*
P0300|Random Misfire Detected*
P0301|Cylinder 1|wykryte wypadanie zapłonów*
P0301|Cylinder #1 Misfire Detected*
P0302|Cylinder 2|wykryte wypadanie zapłonów*
P0302|Cylinder #2 Misfire Detected*
P0303|Cylinder 3|wykryte wypadanie zapłonów*
P0303|Cylinder #3 Misfire Detected*
P0304|Cylinder 4|wykryte wypadanie zapłonów*
P0304|Cylinder #4 Misfire Detected*
P0305|Cylinder 5|wykryte wypadanie zapłonów*
P0305|Cylinder #5 Misfire Detected*
P0306|Cylinder 6|wykryte wypadanie zapłonów*
P0306|Cylinder #6 Misfire Detected*
P0307|Cylinder 7|wykryte wypadanie zapłonów*
P0307|Cylinder #7 Misfire Detected*
P0308|Cylinder 8|wykryte wypadanie zapłonów*
P0308|Cylinder #8 Misfire Detected*
P0309|Cylinder 9|wykryte wypadanie zapłonów*
P0309|Cylinder #9 Misfire Detected*
P0310|Cylinder 10|wykryte wypadanie zapłonów*
P0310|Cylinder #10 Misfire Detected*
P0311|Cylinder 11|wykryte wypadanie zapłonów*
P0311|Cylinder #11 Misfire Detected*
P0312|Cylinder 12|wykryte wypadanie zapłonów*
P0312|Cylinder #12 Misfire Detected*
P0320|Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu|usterka*
P0320|Ignition Engine Speed Input Circuit Malfunction*
P0321|Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0321|Ignition Engine Speed Input Circuit Range/Performance*
P0322|Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu|brak sygnału*
P0322|Ignition Engine Speed Input Circuit No Signal*
P0323|Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zaplonu|przerwa*
P0323|Ignition Engine Speed Input Circuit Intermittent*
P0325|Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik)|usterka*
P0325|Knock Sensor 1 Circuit Malfunction*
P0326|Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik)|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0326|Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance*
P0327|Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik)|niski sygnał wejściowy*
P0327|Knock Sensor 1 Circuit Low Input*
P0328|Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik)|wysoki sygnał wejściowy*
P0328|Knock Sensor 1 Circuit High Input*
P0329|Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik)|przerwa*
P0329|Knock Sensor 1 Circuit Intermittent*
P0330|Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2)|usterka*
P0330|Knock Sensor 2 Circuit Malfunction*
P0331|Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2)|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0331|Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance*
P0332|Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2)|niski sygnał wejściowy*
P0332|Knock Sensor 2 Circuit Low Input*
P0333|Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2)|wysoki sygnał wejściowy*
P0333|Knock Sensor 2 Circuit High Input*
P0334|Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2)|przerwa*
P0334|Knock Sensor 2 Circuit Intermittent*
P0335|Czujnik A położenia wału korbowego|usterka*
P0335|Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction*
P0336|Czujnik A położenia wału korbowego|sygnał poza pawidłowym zakresem*
P0336|Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance*
P0337|Czujnik A położenia wału korbowego|niski sygnał wejściowy*
P0337|Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input*
P0338|Czujnik A położenia wału korbowego|wysoki sygnał wejściowy*
P0338|Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input*
P0339|Czujnik A położenia wału korbowego|przerwa*
P0339|Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent*
P0340|Czujnik polożenia wału rozrządu|usterka*
P0340|Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction*
P0341|Czujnik położenia wału rozrządu|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0341|Camshaft Position Sensor Circuit Performance*
P0342|Czujnik położenia wału rozrządu|niski sygnał wejściowy*
P0342|Camshaft Position Sensor Circuit Low Input*
P0343|Czujnik położenia wału rozrządu|wysoki sygnał wejściowy*
P0343|Camshaft Position Sensor Circuit High Input*
P0344|Czujnik położenia wału rozrządu|przerwa*
P0344|Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent*
P0350|Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej|usterka*
P0350|Ignition Coil Primary / Secondary Circuit Malfunction*
P0351|Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej A|usterka*
P0351|Ignition Coil Primary A / Secondary Circuit Malfunction*
P0352|Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej B|usterka*
P0352|Ignition Coil Primary B / Secondary Circuit Malfunction*
P0353|Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej C|usterka*
P0353|Ignition Coil Primary C / Secondary Circuit Malfunction*
P0354|Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej D|usterka*
P0354|Ignition Coil Primary D / Secondary Circuit Malfunction*
P0355|Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej E|usterka*
P0355|Ignition Coil Primary E / Secondary Circuit Malfunction*
P0356|Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej F|usterka*
P0356|Ignition Coil Primary F / Secondary Circuit Malfunction*
P0357|Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej G|usterka*
P0357|Ignition Coil Primary G / Secondary Circuit Malfunction*
P0358|Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej H|usterka*
P0358|Ignition Coil Primary H / Secondary Circuit Malfunction*
P0359|Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej I|usterka*
P0359|Ignition Coil Primary I / Secondary Circuit Malfunction*
P0360|Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej J|usterka*
P0360|Ignition Coil Primary J / Secondary Circuit Malfunction*
P0361|Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej K|usterka*
P0361|Ignition Coil Primary K / Secondary Circuit Malfunction*
P0362|Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej L|usterka*
P0362|Ignition Coil Primary L / Secondary Circuit Malfunction*
P0370|Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości|usterka*
P0370|Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction*
P0371|Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości|za dużo impulsów*
P0371|Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses*
P0372|Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości|za mało impulsów*
P0372|Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses*
P0373|Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości|impulsy błędne /przerwa*
P0373|Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent*
P0374|Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości|brak impulsów*
P0374|Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses*
P0375|Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości|usterka*
P0375|Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction*
P0376|Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości|za dużo impulsów*
P0376|Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses*
P0377|Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości|za mało impulsów*
P0377|Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses*
P0378|Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości|impulsy błędne /przerwa*
P0378|Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent*
P0379|Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości|brak impulsów*
P0379|Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses*
P0380|Obwód grzałki /świecy żarowej|usterka*
P0380|Glow Plug Circuit A Malfunction*
P0381|Obwód wskaźnika grzałki /świecy żarowej|usterka*
P0381|Glow Plug Indicator Circuit Malfunction*
P0382|Obwód grzałki /świecy żarowej B|usterka*
P0382|Glow Plug Circuit B Malfunction*
P0385|Czujnik B położenia wału korbowego|usterka*
P0385|Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction*
P0386|Czujnik B położenia wału korbowego|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0386|Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance*
P0387|Czujnik B położenia wału korbowego|niski sygnał wejściowy*
P0387|Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input*
P0388|Czujnik B położenia wału korbowego|wysoki sygnał wejściowy*
P0388|Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input*
P0389|Czujnik B położenia wału korbowego|przerwa*
P0389|Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent*
P0400|Układ recyrkulacji spalin|błedny przepływ*
P0400|EGR Flow Malfunction*
P0401|Układ recyrkulacji spalin|wykryty niewystarczający przepływ*
P0401|EGR Flow Insufficient Detected*
P0402|Układ recyrkulacji spalin|wykryty nadmierny przepływ*
P0402|EGR Flow Excessive Detected*
P0403|Układ recyrkulacji spalin|usterka*
P0403|EGR Circuit Malfunction*
P0404|Układ recyrkulacji spalin|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0404|EGR Circuit Range/Performance*
P0405|Czujnik A recyrkulacji spalin|niski sygnał wejściowy*
P0405|EGR Sensor A Circuit Low Input*
P0406|Czujnik A recyrkulacji spalin|wysoki sygnał wejściowy*
P0406|EGR Sensor A Circuit High Input*
P0407|Czujnik B recyrkulacji spalin|niski sygnał wejściowy*
P0407|EGR Sensor B Circuit Low Input*
P0408|Czujnik B recyrkulacji spalin|wysoki sygnał wejściowy*
P0408|EGR Sensor B Circuit High Input*
P0410|System wtrysku powietrza wtórnego|usterka*
P0410|SAI System Malfunction*
P0411|System wtrysku powietrza wtórnego|wykryty nieprawidłowy przepływ*
P0411|SAI System Incorrect Upstream Flow Detected*
P0412|System wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający A|usterka*
P0412|SAI System Switching Valve A Circuit Malfunction*
P0413|System wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający A|przerwa*
P0413|SAI System Switching Valve A Circuit Open*
P0414|System wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający A|zwarcie*
P0414|SAI System Switching Valve A Circuit Shorted*
P0415|System wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający B|usterka*
P0415|SAI System Switching Valve B Circuit Malfunction*
P0416|System wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający B|przerwa*
P0416|SAI System Switching Valve B Circuit Open*
P0417|System wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający B|zwarcie*
P0417|SAI System Switching Valve B Circuit Shorted*
P0418|System wtrysku powietrza wtórnego przekaźnik A|usterka*
P0418|SAI System Relay A Circuit Malfunction*
P0419|System wtrysku powietrza wtórnego przekaźnik B|usterka*
P0419|SAI System Relay B Circuit Malfunction*
P0420|System katalizatora (Bank 1)|wydajność poniżej progu*
P0420|Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)*
P0421|Nagrzany katalizator (Bank 1)|wydajność poniżej progu*
P0421|Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)*
P0422|Główny katalizator (Bank 1)|wydajność poniżej progu*
P0422|Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)*
P0423|Grzany katalizator (Bank 1)|wydajność poniżej progu*
P0423|Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)*
P0424|Grzany katalizator (Bank 1)|temperatura poniżej progu*
P0424|Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)*
P0426|Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 1)*
P0427|Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 1)*
P0428|Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 1)*
P0430|System katalizatora (Bank 2)|wydajność poniżej progu*
P0430|Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)*
P0431|Nagrzany katalizator (Bank 2)|wydajność poniżej progu*
P0431|Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)*
P0432|Główny katalizator (Bank 2)|wydajność poniżej progu*
P0432|Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)*
P0433|Grzany katalizator (Bank 2)|wydajność poniżej progu*
P0433|Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)*
P0434|Grzany katalizator (Bank 2)|temperatura poniżej progu*
P0434|Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)*
P0436|Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 2)*
P0437|Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 2)*
P0438|Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 2)*
P0440|Układ odprowadzania par paliwa|usterka*
P0440|Evaporative Emission Control System Malfunction*
P0441|Układ odprowadzania par paliwa|błędny przepływ oczyszczania*
P0441|Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow*
P0442|Układ odprowadzania par paliwa|wykryta nieszczelność (mała)*
P0442|Evaporative Emission Control System Leak Detected*
P0443|Układ odprowadzania par paliwa obwód ster.zaworu oczyszcz.|usterka*
P0443|Evap Emission Control System Purge Control Circuit Malf.*
P0444|Układ odprowadzania par paliwa obwód ster.zaworu oczyszcz.|przerwa*
P0444|Evap Emission Control Sys Purge Control Valve Circuit Open*
P0445|Układ odprowadzania par paliwa obwód ster.zaworu oczyszcz.|zwarcie*
P0445|Evap Emission Control Sys Purge Control Valve Circuit Short*
P0446|Układ odprowadzania par paliwa obwód ster.went.|usterka*
P0446|Evap Emission Control System Vent Malfunction*
P0447|Układ odprowadzania par paliwa obwód ster.went.|przerwa*
P0447|Evap Emission Control System Vent Circuit Open*
P0448|Układ odprowadzania par paliwa obwód ster.went.|zwarcie*
P0448|Evap Emission Control System Vent Circuit Shorted*
P0449|Układ odprowadzania par paliwa|usterka serwomotoru/uzwojenia zaworu odpowietrznika*
P0449|Evap Emission Control System Vent Circuit Intermittent*
P0450|Układ odprowadzania par paliwa czujnik ciśnienia|usterka*
P0450|Evap Emission Control System Pressure Sensor Malfunction*
P0451|Układ odprowadzania par paliwa czujnik ciśnienia|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0451|Evap Emission Control System Pressure Sensor Performance*
P0452|Układ odprowadzania par paliwa czujnik ciśnienia|niski sygnał wejściowy*
P0452|Evap Emission Control System Pressure Sensor Low Input*
P0453|Układ odprowadzania par paliwa czujnik ciśnienia|wysoki sygnał wejściowy*
P0453|Evap Emission Control System Pressure Sensor High Input*
P0454|Układ odprowadzania par paliwa czujnik ciśnienia|przerwa*
P0454|Evap Emission Control System Pressure Sensor Intermittent*
P0455|Układ odprowadzania par paliwa|wykryta nieszczelność (duża)*
P0455|Evap Emission Control System Leak Detected (Gross Leak/No Flow)*
P0456|Układ odprowadzania par paliwa|wykryta nieszczelność (b.mała)*
P0460|Czujnik poziomu paliwa|usterka*
P0460|Fuel Level Sensor Circuit Malfunction*
P0461|Czujnik poziomu paliwa|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0461|Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance*
P0462|Czujnik poziomu paliwa|niski sygnał wejściowy*
P0462|Fuel Level Sensor Circuit Low Input*
P0463|Czujnik poziomu paliwa|wysoki sygnał wejściowy*
P0463|Fuel Level Sensor Circuit High Input*
P0464|Czujnik poziomu paliwa|przerwa*
P0464|Fuel Level Sensor Circuit Intermittent*
P0465|Czujnik przepływu oczyszcz.|usterka*
P0465|Purge Flow Sensor Circuit Malfunction*
P0466|Czujnik przepływu oczyszcz.|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0466|Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance*
P0467|Czujnik przepływu oczyszcz.|niski sygnał wejściowy*
P0467|Purge Flow Sensor Circuit Low Input*
P0468|Czujnik przepływu oczyszcz.|wysoki sygnał wejściowy*
P0468|Purge Flow Sensor Circuit High Input*
P0469|Czujnik przepływu oczyszcz.|przerwa*
P0469|Purge Flow Sensor Circuit Intermittent*
P0470|Czujnik ciśnienia wylotowego|usterka*
P0470|Exhaust Pressure Sensor Circuit Malfunction*
P0471|Czujnik ciśnienia wylotowego|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0471|Exhaust Pressure Sensor Circuit Range/Performance*
P0472|Czujnik ciśnienia wylotowego|niski sygnał wejściowy*
P0472|Exhaust Pressure Sensor Low*
P0473|Czujnik ciśnienia wylotowego|wysoki sygnał wejściowy*
P0473|Exhaust Pressure Sensor High*
P0474|Czujnik ciśnienia wylotowego|przerwa*
P0474|Exhaust Pressure Sensor Intermittent*
P0475|Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego|usterka*
P0475|Exhaust Pressure Control Valve Malfunction*
P0476|Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0476|Exhaust Pressure Control Valve Performance*
P0477|Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego|niski sygnał wejściowy*
P0477|Exhaust Pressure Control Valve Low*
P0478|Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego|wysoki sygnał wejściowy*
P0478|Exhaust Pressure Control Valve High*
P0479|Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego|przerwa*
P0479|Exhaust Pressure Control Valve Intermittent*
P0480|Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 1|usterka*
P0480|Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction*
P0481|Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 2|usterka*
P0481|Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction*
P0482|Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 3|usterka*
P0482|Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction*
P0483|Obwód wentylatora chłodzącego|kontrola racjonalności*
P0483|Cooling Fan Rationality Check Malfunction*
P0484|Obwód wentylatora chłodzącego|nadmierny prąd*
P0484|Cooling Fan Circuit Over Current*
P0485|Obwód zasilania/masy wentylatora chłodzącego|usterka*
P0485|Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction*
P0500|Czujnik prędkości pojazdu|usterka*
P0500|Vehicle Speed Sensor Malfunction*
P0501|Czujnik prędkości pojazdu|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0501|Vehicle Speed Sensor Range/Performance*
P0502|Czujnik prędkości pojazdu|niski sygnał wejściowy*
P0502|Vehicle Speed Sensor Low Input*
P0503|Czujnik prędkości pojazdu|wysoki/błędny/przerywany sygnał*
P0503|Vehicle Speed Sensor Intermittent*
P0505|Układ regulacji biegu jałowego|usterka*
P0505|Idle Air Control System Malfunction*
P0506|Układ regulacji biegu jałowego|obroty niższe niż oczekiwane*
P0506|Idle Air Control System RPM Lower Than Expected*
P0507|Układ regulacji biegu jałowego|obroty wyższe niż oczekiwane*
P0507|Idle Air Control System RPM Higher Than Expected*
P0510|Przełącznik położenia zamkniętej przepustnicy|usterka*
P0510|Closed Throttle Position Switch Malfunction*
P0520|Przełącznik ciśnienia oleju silnika|usterka*
P0520|Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction*
P0521|Przełącznik ciśnienia oleju silnika|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0521|Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance*
P0522|Przełącznik ciśnienia oleju silnika|niski sygnał wejściowy*
P0522|Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Input*
P0523|Przełącznik ciśnienia oleju silnika|wysoki sygnał wejściowy*
P0523|Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Input*
P0530|Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C|usterka*
P0530|A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction*
P0531|Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0531|A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance*
P0532|Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C|niski sygnał wejściowy*
P0532|A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input*
P0533|Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C|wysoki sygnał wejściowy*
P0533|A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input*
P0534|Ubytek ładunku czynnika chłodzącego A/C*
P0534|A/C Refrigerant Charge Loss*
P0540|Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego|usterka*
P0541|Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego|niski sygnał*
P0542|Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego|wysoki sygnał*
P0550|Czujnik ciśnienia układu wspomagania|usterka*
P0550|Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction*
P0551|Czujnik ciśnienia układu wspomagania|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0551|Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance*
P0552|Czujnik ciśnienia układu wspomagania|niski sygnał wejściowy*
P0552|Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input*
P0553|Czujnik ciśnienia układu wspomagania|wysoki sygnał wejściowy*
P0553|Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input*
P0554|Czujnik ciśnienia układu wspomagania|przerwa*
P0554|Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent*
P0560|Napięcie zasilania systemu|usterka*
P0560|System Voltage Malfunction*
P0561|Napięcie zasilania systemu|niestabilny sygnał*
P0561|System Voltage Unstable*
P0562|Napięcie zasilania systemu|niski sygnał*
P0562|System Voltage Low*
P0563|Napięcie zasilania systemu|wysoki sygnał*
P0563|System Voltage High*
P0565|Układ ster. prędkością sygnał ON|usterka*
P0565|Cruise ON Signal Malfunction*
P0566|Układ ster. prędkością sygnał OFF|usterka*
P0566|Cruise OFF Signal Malfunction*
P0567|Układ ster. prędkością sygnał RESUME|usterka*
P0567|Cruise RESUME Signal Malfunction*
P0568|Układ ster. prędkością sygnał SET|usterka*
P0568|Cruise SET Signal Malfunction*
P0569|Układ ster. prędkością sygnał COAST|usterka*
P0569|Cruise COAST Signal Malfunction*
P0570|Układ ster. prędkością sygnał ACCEL|usterka*
P0570|Cruise ACCEL Signal Malfunction*
P0571|Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca|usterka*
P0571|Cruise Brake Switch Circuit Malfunction*
P0572|Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca|niski sygnał wejściowy*
P0572|Cruise Brake Switch Circuit Low*
P0573|Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca|wysoki sygnał wejściowy*
P0573|Cruise Brake Switch Circuit High*
P0574|Układ ster. prędkością (Cruise Control) // reserved*
P0575|Układ ster. prędkością (Cruise Control) // reserved*
P0576|Układ ster. prędkością (Cruise Control) // reserved*
P0577|Układ ster. prędkością (Cruise Control) // reserved*
P0578|Układ ster. prędkością (Cruise Control) // reserved*
P0579|Układ ster. prędkością (Cruise Control) // reserved*
P0580|Układ ster. prędkością (Cruise Control) // reserved*
P0600|Szeregowe łącze komunikacyjne|usterka*
P0600|Serial Communications Link Malfunction*
P0601|Wewnętrzny moduł sterujący|błąd sumy kontrolnej pamięci*
P0601|Internal Control Module Memory Check Sum Error*
P0602|Wewnętrzny moduł sterujący|błąd programowania*
P0602|Control Module Programming Error*
P0603|Wewnętrzny moduł sterujący|błąd pamięci podtrzymywanej (KAM)*
P0603|Powertrain Control Module KAM Test Error*
P0604|Wewnętrzny moduł sterujący|błąd pamięci o dostępie swobodnym (RAM)*
P0604|Powertrain Control Module RAM Test Error*
P0605|Wewnętrzny moduł sterujący|błąd pamięci stałej (ROM)*
P0605|Powertrain Control Module ROM Test Error*
P0606|Procesor mudułu sterującego ECM/PCM|usterka*
P0606|PCM Processor Fault*
P0608|Wyjście A sygnału predkości (VSS) modułu sterującego*
P0608|PCM VSS Output A Malfunction*
P0609|Wyjście B sygnału prędkości (VSS) modułu sterującego*
P0609|PCM VSS Output B Malfunction*
P0620|Obwód sterujący alternatora|usterka*
P0620|Generator Control Circuit Malfunction*
P0621|Obwód sterujący L lampą alternatora|usterka*
P0621|Generator Lamp L Control Circuit Malfunction*
P0622|Obwód sterujący F polem alternatora|usterka*
P0622|Generator Field F Control Circuit Malfunction*
P0650|Obwód sterujący lampki uszkodzeń MIL|usterka*
P0650|MIL Control Circuit Malfunction*
P0654|Obwód wyjściowy prędkości obrotowej silnika|usterka*
P0655|Obwód wyjściowy lampki przegrzania silnika|usterka*
P0656|Obwódu wyjściowy poziomu paliwa|usterka*
P0700|System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/|usterka*
P0700|Transmission Control System Malfunction*
P0701|System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0701|Transmission Control System Range/Performance*
P0702|System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/|usterka elektryczna*
P0702|Transmission Control System Electrical*
P0703|Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca|usterka*
P0703|Brake Switch Input Malfunction*
P0704|Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła|usterka*
P0704|Clutch Switch Input Circuit Malfunction*
P0705|Czujnik zakresu przełożenia|usterka*
P0705|Transmission Range Sensor Circuit Malfunction*
P0706|Czujnik zakresu przełożenia|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0706|Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance*
P0707|Czujnik zakresu przełożenia|niskie wejście*
P0707|Transmission Range Sensor Circuit Low Input*
P0708|Czujnik zakresu przełożenia|wysokie wejście*
P0708|Transmission Range Sensor Circuit High Input*
P0709|Czujnik zakresu przełożenia|przerwa*
P0709|Transmission Range Sensor Circuit Intermittent*
P0710|Czujnik temp. cieczy przekładniowej|usterka*
P0710|Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction*
P0711|Czujnik temp. cieczy przekładniowej|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0711|Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Perf*
P0712|Czujnik temp. cieczy przekładniowej|niski sygnał wejściowy*
P0712|Transmission Fluid Temp Sensor Circuit Low Input*
P0713|Czujnik temp. cieczy przekładniowej|wysoki sygnał wejściowy*
P0713|Transmission Fluid Temp Sensor Circuit High Input*
P0714|Czujnik temp. cieczy przekładniowej|przerwa*
P0714|Transmission Fluid Temp Sensor Circuit Intermittent*
P0715|Czujnik prędkości wejściowej turbiny|usterka*
P0715|Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction*
P0716|Czujnik prędkości wejściowej turbiny|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0716|Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance*
P0717|Czujnik prędkości wejściowej turbiny|brak sygnału*
P0717|Turbine Speed Sensor Circuit No Signal*
P0718|Czujnik prędkości wejściowej turbiny|przerwa*
P0718|Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent*
P0719|Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca|niski sygnał*
P0719|Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low*
P0720|Obwód wyjściowy prędkości silnika|usterka*
P0720|Output Shaft Speed Sensor Circuit Malfunction*
P0721|Obwód wyjściowy prędkości silnika|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0721|Output Shaft Speed Sensor No Performance*
P0722|Obwód wyjściowy prędkości silnika|brak sygnału*
P0722|Output Shaft Speed Sensor No Signal*
P0723|Obwód wyjściowy prędkości silnika|przerwa*
P0723|Output Shaft Speed Sensor Intermittent*
P0724|Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca|wysoki sygnał*
P0724|Torque Converter/Brake Switch B Circuit High*
P0725|Obwód wejściowy prędkości silnika|usterka*
P0725|Engine Speed Input Circuit Malfunction*
P0726|Obwód wejściowy prędkości silnika|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0726|Engine Speed Input Circuit Range/Performance*
P0727|Obwód wejściowy prędkości silnika|brak sygnału*
P0727|Engine Speed Input Circuit No Signal*
P0728|Obwód wejściowy prędkości silnika|przerwa*
P0728|Engine Speed Input Circuit Intermittent*
P0730|Błędne przełożenie biegu*
P0730|Incorrect Gear Ratio*
P0731|Błędne przełożenie biegu 1*
P0731|Gear 1 Incorrect Ratio*
P0732|Błędne przełożenie biegu 2*
P0732|Gear 2 Incorrect Ratio*
P0733|Błędne przełożenie biegu 3*
P0733|Gear 3 Incorrect Ratio*
P0734|Błędne przełożenie biegu 4*
P0734|Gear 4 Incorrect Ratio*
P0735|Błędne przełożenie biegu 5*
P0735|Gear 5 Incorrect Ratio*
P0736|Błędne przełożenie biegu wstecznego*
P0736|Reverse Incorrect Ratio*
P0740|Sprzęgło przetwornika momentu|usterka*
P0740|Torque Converter Clutch Circuit Malfunction*
P0741|Sprzęgło przetwornika momentu|problemy z osiągami lub zatrzymanie*
P0741|Torque Converter Clutch System Performance Or Stuck Off*
P0742|Sprzęgło przetwornika momentu|problemy z wciągnięciem*
P0742|Torque Converter Clutch Circuit Stuck On*
P0743|Sprzęgło przetwornika momentu|usterka elektryczna*
P0743|Torque Converter Clutch System Electrical*
P0744|Sprzęgło przetwornika momentu|przerwa*
P0744|Torque Converter Clutch Circuit Intermittent*
P0745|Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia|usterka*
P0745|Pressure Control Solenoid A Malfunction*
P0746|Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia|problemy z osiągami lub zatrzymanie*
P0746|Pressure Control Solenoid A Performance or Stuck Off*
P0747|Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia|problemy z wciągnięciem*
P0747|Pressure Control Solenoid A Stuck On*
P0748|Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia|usterka elektryczna*
P0748|Pressure Control Solenoid A Electrical*
P0749|Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia|przerwa*
P0749|Pressure Control Solenoid A Intermittent*
P0750|Elektromagnes/cewka przesuwu A|usterka*
P0750|Shift Solenoid A Malfunction*
P0751|Elektromagnes/cewka przesuwu A|problemy z osiągami lub zatrzymanie*
P0751|Shift Solenoid A Performance*
P0752|Elektromagnes/cewka przesuwu A|zatrzymanie*
P0752|Shift Solenoid A Stuck On*
P0753|Elektromagnes/cewka przesuwu A|usterka elektryczna*
P0753|Shift Solenoid A Electrical*
P0754|Elektromagnes/cewka przesuwu A|przerwa*
P0754|Shift Solenoid A Intermittent*
P0755|Elektromagnes/cewka przesuwu B|usterka*
P0755|Shift Solenoid B Malfunction*
P0756|Elektromagnes/cewka przesuwu B|problemy z osiągami lub zatrzymanie*
P0756|Shift Solenoid B Performance*
P0757|Elektromagnes/cewka przesuwu B|zatrzymanie*
P0757|Shift Solenoid B Stuck On*
P0758|Elektromagnes/cewka przesuwu B|usterka elektryczna*
P0758|Shift Solenoid B Electrical*
P0759|Elektromagnes/cewka przesuwu B|przerwa*
P0759|Shift Solenoid B Intermittent*
P0760|Elektromagnes/cewka przesuwu C|usterka*
P0760|Shift Solenoid C Malfunction*
P0761|Elektromagnes/cewka przesuwu C|problemy z osiągami lub zatrzymanie*
P0761|Shift Solenoid C Performance*
P0762|Elektromagnes/cewka przesuwu C|zatrzymanie*
P0762|Shift Solenoid C Stuck On*
P0763|Elektromagnes/cewka przesuwu C|usterka elektryczna*
P0763|Shift Solenoid C Electrical*
P0764|Elektromagnes/cewka przesuwu C|przerwa*
P0764|Shift Solenoid C Intermittent*
P0765|Elektromagnes/cewka przesuwu D|usterka*
P0765|Shift Solenoid D Malfunction*
P0766|Elektromagnes/cewka przesuwu D|problemy z osiągami lub zatrzymanie*
P0766|Shift Solenoid D Performance*
P0767|Elektromagnes/cewka przesuwu D|zatrzymanie*
P0767|Shift Solenoid D Stuck On*
P0768|Elektromagnes/cewka przesuwu D|usterka elektryczna*
P0768|Shift Solenoid D Electrical*
P0769|Elektromagnes/cewka przesuwu D|przerwa*
P0769|Shift Solenoid D Intermittent*
P0770|Elektromagnes/cewka przesuwu E|usterka*
P0770|Shift Solenoid E Malfunction*
P0771|Elektromagnes/cewka przesuwu E|problemy z osiągami lub zatrzymanie*
P0771|Shift Solenoid E Performance*
P0772|Elektromagnes/cewka przesuwu E|zatrzymanie*
P0772|Shift Solenoid E Stuck On*
P0773|Elektromagnes/cewka przesuwu E|usterka elektryczna*
P0773|Shift Solenoid E Electrical*
P0774|Elektromagnes/cewka przesuwu E|przerwa*
P0774|Shift Solenoid E Intermittent*
P0775|Układ kontroli ciśnienia /cewka B|usterka*
P0775|Pressure Control Solenoid B Malfunction*
P0776|Układ kontroli ciśnienia /cewka B|problemy z osiągami lub zatrzymanie*
P0776|Pressure Control Solenoid B Performance*
P0777|Układ kontroli ciśnienia /cewka B|zatrzymanie*
P0777|Pressure Control Solenoid B Stuck On*
P0778|Pressure Control Solenoid B Electrical*
P0779|Układ kontroli ciśnienia /cewka B|przerwa*
P0779|Pressure Control Solenoid B Intermittent*
P0780|usterka przełożenia*
P0780|Shift Malfunction*
P0781|usterka przełożenia 1-2*
P0781|1|2 Shift Error*
P0782|usterka przełożenia 2-3*
P0782|2|3 Shift Error*
P0783|usterka przełożenia 3-4*
P0783|3|4 Shift Error*
P0784|usterka przełożenia 4-5*
P0784|4|5 Shift Error*
P0785|Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrządu|usterka*
P0785|Shift/Timing Solenoid Malfunction*
P0786|Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrządu|sygnał poza zakresem/wydajność*
P0786|Shift/Timing Solenoid Range/Performance*
P0787|Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrządu|niski sygnał*
P0787|Shift/Timing Solenoid Low*
P0788|Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrządu|wysoki sygnał*
P0788|Shift/Timing Solenoid High*
P0789|Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrządu|przerwa*
P0789|Shift/Timing Solenoid Intermittent*
P0790|Przełącznik praca-normalna/osiągi|usterka*
P0790|Mode Switch Circuit Malfunction*
P0791|Czujnik prędkości wału pośredniego|usterka*
P0794|Czujnik prędkości wału pośredniego|przerwa*
P0795|Układ kontroli ciśnienia /cewka C|usterka*
P0796|Układ kontroli ciśnienia /cewka C|problemy z osiągami lub zatrzymanie*
P0797|Układ kontroli ciśnienia /cewka C|zatrzymanie*
P0799|Układ kontroli ciśnienia /cewka C|przerwa*
P0801|Obwód kontrolny blokady biegu wstecznego|usterka*
P0801|Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction*
P0803|Obwód sterowania elektromagnesem przesunięcia skokowego 1-4|usterka*
P0803|1|4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Circuit Malfunction*
P0804|Obwód sterowania lampą przesunięcia skokowego 1-4|usterka*
P0804|1|4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction*
P0812|Obwód wejściowy biegu wstecznego|usterka*
P0814|Układ wyświetlacza zakresu przełożenia|usterka*
P0815|Upshift Switch Circuit Malfunction*
B0100|Poduszka powietrzna kierowcy|usterka*
B0101|Poduszka powietrzna kierowcy|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0102|Poduszka powietrzna kierowcy|niski sygnał wejściowy*
B0103|Poduszka powietrzna kierowcy|wysoki sygnał wejściowy*
B0105|Poduszka powietrzna pasażera|usterka*
B0106|Poduszka powietrzna pasażera|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0107|Poduszka powietrzna pasażera|niski sygnał wejściowy*
B0108|Poduszka powietrzna pasażera|wysoki sygnał wejściowy*
B0110|Boczna poduszka powietrzna kierowcy|usterka*
B0111|Boczna poduszka powietrzna kierowcy|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0112|Boczna poduszka powietrzna kierowcy|niski sygnał wejściowy*
B0113|Boczna poduszka powietrzna kierowcy|wysoki sygnał wejściowy*
B0115|Boczna poduszka powietrzna pasażera|usterka*
B0116|Boczna poduszka powietrzna pasażera|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0117|Boczna poduszka powietrzna pasażera|niski sygnał wejściowy*
B0118|Boczna poduszka powietrzna pasażera|wysoki sygnał wejściowy*
B0120|Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1|usterka*
B0121|Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0122|Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1|niski sygnał wejściowy*
B0123|Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1|wysoki sygnał wejściowy*
B0125|Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2|usterka*
B0126|Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0127|Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2|niski sygnał wejściowy*
B0128|Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2|wysoki sygnał wejściowy*
B0130|Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1|usterka*
B0131|Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0132|Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1|niski sygnał wejściowy*
B0133|Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1|wysoki sygnał wejściowy*
B0135|Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2|usterka*
B0136|Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0137|Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2|niski sygnał wejściowy*
B0138|Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2|wysoki sygnał wejściowy*
B0300|Obwód wentylatora chłodzącego #1|usterka*
B0301|Obwód wentylatora chłodzącego #1|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0302|Obwód wentylatora chłodzącego #1|niski sygnał wejściowy*
B0303|Obwód wentylatora chłodzącego #1|wysoki sygnał wejściowy*
B0305|Obwód wentylatora chłodzącego #2|usterka*
B0306|Obwód wentylatora chłodzącego #2|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0307|Obwód wentylatora chłodzącego #2|niski sygnał wejściowy*
B0308|Obwód wentylatora chłodzącego #2|wysoki sygnał wejściowy*
B0310|Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C)|usterka*
B0311|Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C)|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0312|Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C)|niski sygnał wejściowy*
B0313|Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C)|wysoki sygnał wejściowy*
B0315|Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C)|usterka*
B0316|Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C)|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0317|Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C)|niski sygnał wejściowy*
B0318|Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C)|wysoki sygnał wejściowy*
B0320|Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C)|usterka*
B0321|Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C)|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0322|Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C)|niski sygnał wejściowy*
B0323|Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C)|wysoki sygnał wejściowy*
B0325|Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C)|usterka*
B0326|Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C)|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0327|Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C)|niski sygnał wejściowy*
B0328|Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C)|wysoki sygnał wejściowy*
B0330|Czujnik temp. powietrza zewnętrznego|usterka*
B0331|Czujnik temp. powietrza zewnętrznego|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0332|Czujnik temp. powietrza zewnętrznego|niski sygnał wejściowy*
B0333|Czujnik temp. powietrza zewnętrznego|wysoki sygnał wejściowy*
B0335|Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego|usterka*
B0336|Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0337|Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego|niski sygnał wejściowy*
B0338|Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego|wysoki sygnał wejściowy*
B0340|Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego|usterka*
B0341|Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0342|Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego|niski sygnał wejściowy*
B0343|Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego|wysoki sygnał wejściowy*
B0345|Czujnik #1 ładowania słonecznego|usterka*
B0346|Czujnik #1 ładowania słonecznego|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0347|Czujnik #1 ładowania słonecznego|niski sygnał wejściowy*
B0348|Czujnik #1 ładowania słonecznego|wysoki sygnał wejściowy*
B0350|Czujnik #2 ładowania słonecznego|usterka*
B0351|Czujnik #2 ładowania słonecznego|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0352|Czujnik #2 ładowania słonecznego|niski sygnał wejściowy*
B0353|Czujnik #2 ładowania słonecznego|wysoki sygnał wejściowy*
B0355|Silnik dmuchawy #1 obwód prędkości|usterka*
B0356|Silnik dmuchawy #1 obwód prędkości|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0357|Silnik dmuchawy #1 obwód prędkości|niski sygnał wejściowy*
B0358|Silnik dmuchawy #1 obwód prędkości|wysoki sygnał wejściowy*
B0360|Silnik dmuchawy #1 obwód zasilania|usterka*
B0361|Silnik dmuchawy #1 obwód zasilania|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0362|Silnik dmuchawy #1 obwód zasilania|niski sygnał wejściowy*
B0363|Silnik dmuchawy #1 obwód zasilania|wysoki sygnał wejściowy*
B0365|Silnik dmuchawy #1 obwód masy|usterka*
B0366|Silnik dmuchawy #1 obwód masy|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0367|Silnik dmuchawy #1 obwód masy|niski sygnał wejściowy*
B0368|Silnik dmuchawy #1 obwód masy|wysoki sygnał wejściowy*
B0370|Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C)|usterka*
B0371|Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C)|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0372|Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C)|niski sygnał wejściowy*
B0373|Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C)|wysoki sygnał wejściowy*
B0375|Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C)|usterka*
B0376|Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C)|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0377|Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C)|niski sygnał wejściowy*
B0378|Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C)|wysoki sygnał wejściowy*
B0380|Klimatyzacja (A/C)|podciśnienie czynnika chłodzącego*
B0381|Klimatyzacja (A/C)|nadciśnienie czynnika chłodzącego*
B0400|Kontrola przepływu powietrza #1|odszraniacz|usterka*
B0401|Kontrola przepływu powietrza #1|odszraniacz|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0402|Kontrola przepływu powietrza #1|odszraniacz|niski sygnał wejściowy*
B0403|Kontrola przepływu powietrza #1|odszraniacz|wysoki sygnał wejściowy*
B0405|Kontrola przepływu powietrza #2|podgrzewacz|usterka*
B0406|Kontrola przepływu powietrza #2|podgrzewacz|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0407|Kontrola przepływu powietrza #2|podgrzewacz|niski sygnał wejściowy*
B0408|Kontrola przepływu powietrza #2|podgrzewacz|wysoki sygnał wejściowy*
B0410|Kontrola przepływu powietrza #3|(blend)|usterka*
B0411|Kontrola przepływu powietrza #3|(blend)|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0412|Kontrola przepływu powietrza #3|(blend)|niski sygnał wejściowy*
B0413|Kontrola przepływu powietrza #3|(blend)|wysoki sygnał wejściowy*
B0415|Kontrola przepływu powietrza #4|odpowietrznik|usterka*
B0416|Kontrola przepływu powietrza #4|odpowietrznik|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0417|Kontrola przepływu powietrza #4|odpowietrznik|niskie wejście*
B0418|Kontrola przepływu powietrza #4|odpowietrznik|wysokie wejście*
B0420|Kontrola przepływu powietrza #5|A/C|usterka*
B0421|Kontrola przepływu powietrza #5|A/C|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0422|Kontrola przepływu powietrza #5|A/C|niski sygnał wejściowy*
B0423|Kontrola przepływu powietrza #5|A/C|wysoki sygnał wejściowy*
B0425|Kontrola przepływu powietrza #6|recyrkulacja|usterka*
B0426|Kontrola przepływu powietrza #6|recyrkulacja|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0427|Kontrola przepływu powietrza #6|recyrkulacja|niski sygnał wejściowy*
B0428|Kontrola przepływu powietrza #6|recyrkulacja|wysoki sygnał wejściowy*
B0430|Obwód odszraniania tylnej szyby|usterka*
B0431|Obwód odszraniania tylnej szyby|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0432|Obwód odszraniania tylnej szyby|niski sygnał wejściowy*
B0433|Obwód odszraniania tylnej szyby|wysoki sygnał wejściowy*
B0435|Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C)|usterka*
B0436|Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C)|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0437|Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C)|niski sygnał wejściowy*
B0438|Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C)|wysoki sygnał wejściowy*
B0440|Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1|usterka*
B0441|Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0442|Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1|niski sygnał wejściowy*
B0443|Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1|wysoki sygnał wejściowy*
B0445|Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2|usterka*
B0446|Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0447|Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2|niski sygnał wejściowy*
B0448|Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2|wysoki sygnał wejściowy*
B0500|Kierunkowskaz prawy|usterka*
B0501|Kierunkowskaz prawy|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0502|Kierunkowskaz prawy|niski sygnał wejściowy*
B0503|Kierunkowskaz prawy|wysoki sygnał wejściowy*
B0505|Kierunkowskaz lewy|usterka*
B0506|Kierunkowskaz lewy|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0507|Kierunkowskaz lewy|niski sygnał wejściowy*
B0508|Kierunkowskaz lewy|wysoki sygnał wejściowy*
B0510|Wskaźniki świateł przednich|usterka*
B0511|Wskaźniki świateł przednich|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0512|Wskaźniki świateł przednich|niski sygnał wejściowy*
B0513|Wskaźniki świateł przednich|wysoki sygnał wejściowy*
B0515|Obwód prędkościomierza|usterka*
B0516|Obwód prędkościomierza|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0517|Obwód prędkościomierza|niski sygnał wejściowy*
B0518|Obwód prędkościomierza|wysoki sygnał wejściowy*
B0520|Obwód obrotomierza|usterka*
B0521|Obwód obrotomierza|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0522|Obwód obrotomierza|niski sygnał wejściowy*
B0523|Obwód obrotomierza|wysoki sygnał wejściowy*
B0525|Obwód wskaźnika temperatury|usterka*
B0526|Obwód wskaźnika temperatury|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0527|Obwód wskaźnika temperatury|niski sygnał wejściowy*
B0528|Obwód wskaźnika temperatury|wysoki sygnał wejściowy*
B0530|Wskaźnik poziomu paliwa|usterka*
B0531|Wskaźnik poziomu paliwa|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0532|Wskaźnik poziomu paliwa|niski sygnał wejściowy*
B0533|Wskaźnik poziomu paliwa|wysoki sygnał wejściowy*
B0535|Obwód turbodoładowania|usterka*
B0536|Obwód turbodoładowania|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0537|Obwód turbodoładowania|niski sygnał wejściowy*
B0538|Obwód turbodoładowania|wysoki sygnał wejściowy*
B0540|Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa|usterka*
B0541|Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0542|Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa|niski sygnał wejściowy*
B0543|Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa|wysoki sygnał wejściowy*
B0545|Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1|usterka*
B0546|Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0547|Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1|niski sygnał wejściowy*
B0548|Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1|wysoki sygnał wejściowy*
B0550|Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2|usterka*
B0551|Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0552|Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2|niski sygnał wejściowy*
B0553|Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2|wysoki sygnał wejściowy*
B0555|Wskaźnik hamulca|usterka*
B0556|Wskaźnik hamulca|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0557|Wskaźnik hamulca|niski sygnał wejściowy*
B0558|Wskaźnik hamulca|wysoki sygnał wejściowy*
B0560|Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1|usterka*
B0561|Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0562|Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1|niski sygnał wejściowy*
B0563|Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1|wysoki sygnał wejściowy*
B0565|Obwód zabezpieczenia informacji|usterka*
B0566|Obwód zabezpieczenia informacji|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0567|Obwód zabezpieczenia informacji|niski sygnał wejściowy*
B0568|Obwód zabezpieczenia informacji|wysoki sygnał wejściowy*
B0600|Błąd konfiguracji opcji*
B0601|Zerowanie /reset/ KAM*
B0602|Układ nadzorujący COP|usterka*
B0603|Pamięć EEPROM|błąd zapisu*
B0604|Pamięć EEPROM|błąd kalibracji*
B0605|Pamięć EEPROM|błąd sumy kontrolnej*
B0606|Uszkodzenie pamięci RAM*
B0607|Błąd wewnętrzny*
B0608|Błąd inicjalizacji*
B0800|Obwód zasilania urządzenia #1|usterka*
B0801|Obwód zasilania urządzenia #1|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0802|Obwód zasilania urządzenia #1|niski sygnał wejściowy*
B0803|Obwód zasilania urządzenia #1|wysoki sygnał wejściowy*
B0805|Obwód zasilania urządzenia #2|usterka*
B0806|Obwód zasilania urządzenia #2|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0807|Obwód zasilania urządzenia #2|niski sygnał wejściowy*
B0808|Obwód zasilania urządzenia #2|wysoki sygnał wejściowy*
B0810|Obwód zasilania urządzenia #3|usterka*
B0811|Obwód zasilania urządzenia #3|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0812|Obwód zasilania urządzenia #3|niski sygnał wejściowy*
B0813|Obwód zasilania urządzenia #3|wysoki sygnał wejściowy*
B0815|Obwód masy urządzenia #1|usterka*
B0816|Obwód masy urządzenia #1|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0817|Obwód masy urządzenia #1|niski sygnał wejściowy*
B0818|Obwód masy urządzenia #1|wysoki sygnał wejściowy*
B0820|Obwód masy urządzenia #2|usterka*
B0821|Obwód masy urządzenia #2|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0822|Obwód masy urządzenia #2|niski sygnał wejściowy*
B0823|Obwód masy urządzenia #2|wysoki sygnał wejściowy*
B0825|Obwód masy urządzenia #3|usterka*
B0826|Obwód masy urządzenia #3|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0827|Obwód masy urządzenia #3|niski sygnał wejściowy*
B0828|Obwód masy urządzenia #3|wysoki sygnał wejściowy*
B0830|Obwód zapłonu #0|usterka*
B0831|Obwód zapłonu #0|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0832|Obwód zapłonu #0|niski sygnał wejściowy*
B0833|Obwód zapłonu #0|wysoki sygnał wejściowy*
B0835|Obwód zapłonu #1|usterka*
B0836|Obwód zapłonu #1|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0837|Obwód zapłonu #1|niski sygnał wejściowy*
B0838|Obwód zapłonu #1|wysoki sygnał wejściowy*
B0840|Obwód zapłonu #3|usterka*
B0841|Obwód zapłonu #3|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0842|Obwód zapłonu #3|niski sygnał wejściowy*
B0843|Obwód zapłonu #3|wysoki sygnał wyjściowy*
B0845|Obwód napięcia odniesienia 5V|usterka*
B0846|Obwód napięcia odniesienia 5V|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0847|Obwód napięcia odniesienia 5V|niski sygnał wejściowy*
B0848|Obwód napięcia odniesienia 5V|wysoki sygnał wejściowy*
B0850|Obwód akumulatora (czystego)|usterka*
B0851|Obwód akumulatora (czystego)|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0852|Obwód akumulatora (czystego)|niski sygnał wejściowy*
B0853|Obwód akumulatora (czystego)|wysoki sygnał wejściowy*
B0855|Obwód akumulatora (zanieczyszczonego)|usterka*
B0856|Obwód akumulatora (zanieczyszczonego)|sygnał poza zakresem/wydajność*
B0857|Obwód akumulatora (zanieczyszczonego)|niski sygnał wejściowy*
B0858|Obwód akumulatora (zanieczyszczonego)|wysoki sygnał wejściowy*
B0859|Napięcie systemu|sygnał zbyt niski*
B0860|Napięcie systemu|sygnał zbyt wysoki*
C0200|Czujnik prędkości koła prawy przedni|usterka*
C0201|Czujnik prędkości koła prawy przedni|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0202|Czujnik prędkości koła prawy przedni|niski sygnał wejściowy*
C0203|Czujnik prędkości koła prawy przedni|wysoki sygnał wejściowy*
C0205|Czujnik prędkości koła lewy przedni|usterka*
C0206|Czujnik prędkości koła lewy przedni|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0207|Czujnik prędkości koła lewy przedni|niski sygnał wejściowy*
C0208|Czujnik prędkości koła lewy przedni|wysoki sygnał wejściowy*
C0210|Czujnik prędkości koła prawy tylny|usterka*
C0211|Czujnik prędkości koła prawy tylny|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0212|Czujnik prędkości koła prawy tylny|niski sygnał wejściowy*
C0213|Czujnik prędkości koła prawy tylny|wysoki sygnał wyjściowy*
C0215|Czujnik prędkości koła lewy tylny|usterka*
C0216|Czujnik prędkości koła lewy tylny|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0217|Czujnik prędkości koła lewy tylny|niski sygnał wejściowy*
C0218|Czujnik prędkości koła lewy tylny|wysoki sygnał wejściowy*
C0220|Czujnik prędkości tylnych kół|usterka*
C0221|Czujnik prędkości tylnych kół|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0222|Czujnik prędkości tylnych kół|niski sygnał wejściowy*
C0223|Czujnik prędkości tylnych kół|wysoki sygnał wejściowy*
C0225|Czujnik prędkości kół|błąd częstotliwości*
C0226|Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni|usterka*
C0227|Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0228|Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni|niski sygnał wejściowy*
C0229|Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni|wysoki sygnał wejściowy*
C0231|Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni|usterka*
C0232|Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0233|Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni|niski sygnał wejściowy*
C0234|Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni|wysoki sygnał wejściowy*
C0236|Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni|usterka*
C0237|Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0238|Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni|niski sygnał wejściowy*
C0239|Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni|wysoki sygnał wejściowy*
C0241|Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni|usterka*
C0242|Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0243|Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni|niski sygnał wejściowy*
C0244|Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni|wysoki sygnał wejściowy*
C0246|Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny|usterka*
C0247|Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0248|Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny|niski sygnał wejściowy*
C0249|Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny|wysoki sygnał wejściowy*
C0251|Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny|usterka*
C0252|Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0253|Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny|niski sygnał wejściowy*
C0254|Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny|wysoki sygnał wejściowy*
C0256|Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny|usterka*
C0257|Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0258|Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny|niski sygnał wejściowy*
C0259|Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny|wysoki sygnał wejściowy*
C0261|Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny|usterka*
C0262|Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0263|Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny|niski sygnał wejściowy*
C0264|Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny|wysoki sygnał wejściowy*
C0266|Obwód silnika pompy|usterka*
C0267|Obwód silnika pompy|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0268|Obwód silnika pompy|niski sygnał wejściowy*
C0269|Obwód silnika pompy|wysoki sygnał wejściowy*
C0271|Obwód przekaźnika silnika pompy|usterka*
C0272|Obwód przekaźnika silnika pompy|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0273|Obwód przekaźnika silnika pompy|niski sygnał wejściowy*
C0274|Obwód przekaźnika silnika pompy|wysoki sygnał wejściowy*
C0276|Obwód przekaźnika zaworu|usterka*
C0277|Obwód przekaźnika zaworu|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0278|Obwód przekaźnika zaworu|niski sygnał wejściowy*
C0279|Obwód przekaźnika zaworu|wysoki sygnał wejściowy*
C0300|Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni|usterka*
C0301|Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0302|Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni|niski sygnał wejściowy*
C0303|Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni|wysoki sygnał wejściowy*
C0305|Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni|usterka*
C0306|Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0307|Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni|niski sygnał wejściowy*
C0308|Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni|wysoki sygnał wejściowy*
C0310|Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni|usterka*
C0311|Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0312|Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni|niski sygnał wejściowy*
C0313|Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni|wysoki sygnał wejściowy*
C0315|Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni|usterka*
C0316|Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0317|Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni|niski sygnał wejściowy*
C0318|Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni|wysoki sygnał wejściowy*
C0320|Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny|usterka*
C0321|Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0322|Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny|niski sygnał wejściowy*
C0323|Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny|wysoki sygnał wejściowy*
C0325|Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny|usterka*
C0326|Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0327|Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny|niski sygnał wejściowy*
C0328|Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny|wysoki sygnał wejściowy*
C0330|Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny|usterka*
C0331|Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0332|Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny|niski sygnał wejściowy*
C0333|Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny|wysoki sygnał wejściowy*
C0335|Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny|usterka*
C0336|Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0337|Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny|niski sygnał wejściowy*
C0338|Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny|wysoki sygnał wejściowy*
C0340|Przełącznik hamulca ABS/TCS|usterka*
C0341|Przełącznik hamulca ABS/TCS|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0342|Przełącznik hamulca ABS/TCS|niski sygnał wejściowy*
C0343|Przełącznik hamulca ABS/TCS|wysoki sygnał wejściowy*
C0345|Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego|usterka*
C0346|Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0347|Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego|niski sygnał wejściowy*
C0348|Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego|wysoki sygnał wejściowy*
C0350|Elektromagnes/miernik #1 tylny|usterka*
C0351|Elektromagnes/miernik #1 tylny|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0352|Elektromagnes/miernik #1 tylny|niski sygnał wejściowy*
C0353|Elektromagnes/miernik #1 tylny|wysoki sygnał wejściowy*
C0355|Obwód miernika przymykania przepustnicy|usterka*
C0356|Obwód miernika przymykania przepustnicy|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0357|Obwód miernika przymykania przepustnicy|niski sygnał wejściowy*
C0358|Obwód miernika przymykania przepustnicy|wysoki sygnał wejściowy*
C0360|Obwód ciśnienia w systemie|usterka*
C0361|Obwód ciśnienia w systemie|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0362|Obwód ciśnienia w systemie|niski sygnał wejściowy*
C0363|Obwód ciśnienia w systemie|wysoki sygnał wejściowy*
C0365|Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/|usterka*
C0366|Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0367|Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/|niski sygnał wejściowy*
C0368|Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/|wysoki sygnał wejściowy*
C0370|Obwód odchylenia kierunkowego|usterka*
C0371|Obwód odchylenia kierunkowego|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0372|Obwód odchylenia kierunkowego|niski sygnał wejściowy*
C0373|Obwód odchylenia kierunkowego|wysoki sygnał wejściowy*
C0500|Układ wspomagania kierownicy elektromagnes|usterka*
C0501|Układ wspomagania kierownicy elektromagnes|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0502|Układ wspomagania kierownicy elektromagnes|niski sygnał wejściowy*
C0503|Układ wspomagania kierownicy elektromagnes|wysoki sygnał wejściowy*
C0505|Układ wspomagania czujnik położenia kierownicy|usterka*
C0506|Układ wspomagania czujnik położenia kierownicy|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0507|Układ wspomagania czujnik położenia kierownicy|niski sygnał wejściowy*
C0508|Układ wspomagania czujnik położenia kierownicy|wysoki sygnał wejściowy*
C0510|Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy|usterka*
C0511|Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0512|Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy|niski sygnał wejściowy*
C0513|Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy|wysoki sygnał wejściowy*
C0700|Elektromagnes lewy przedni|usterka*
C0701|Elektromagnes lewy przedni|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0702|Elektromagnes lewy przedni|niski sygnał wejściowy*
C0703|Elektromagnes lewy przedni|wysoki sygnał wejściowy*
C0705|Elektromagnes prawy przedni|usterka*
C0706|Elektromagnes prawy przedni|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0707|Elektromagnes prawy przedni|niski sygnał wejściowy*
C0708|Elektromagnes prawy przedni|wysoki sygnał wejściowy*
C0710|Elektromagnes lewy tylny|usterka*
C0711|Elektromagnes lewy tylny|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0712|Elektromagnes lewy tylny|niski sygnał wejściowy*
C0713|Elektromagnes lewy tylny|wysoki sygnał wejściowy*
C0715|Elektromagnes prawy tylny|usterka*
C0716|Elektromagnes prawy tylny|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0717|Elektromagnes prawy tylny|niski sygnał wejściowy*
C0718|Elektromagnes prawy tylny|wysoki sygnał wejściowy*
C0720|Przyspieszeniomierz lewy przedni|usterka*
C0721|Przyspieszeniomierz lewy przedni|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0722|Przyspieszeniomierz lewy przedni|niski sygnał wejściowy*
C0723|Przyspieszeniomierz lewy przedni|wysoki sygnał wejściowy*
C0725|Przyspieszeniomierz prawy przedni|usterka*
C0726|Przyspieszeniomierz prawy przedni|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0727|Przyspieszeniomierz prawy przedni|niski sygnał wejściowy*
C0728|Przyspieszeniomierz prawy przedni|wysoki sygnał wejściowy*
C0730|Przyspieszeniomierz lewy tylny|usterka*
C0731|Przyspieszeniomierz lewy tylny|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0732|Przyspieszeniomierz lewy tylny|niski sygnał wejściowy*
C0733|Przyspieszeniomierz lewy tylny|wysoki sygnał wejściowy*
C0735|Przyspieszeniomierz prawy tylny|usterka*
C0736|Przyspieszeniomierz prawy tylny|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0737|Przyspieszeniomierz prawy tylny|niski sygnał wejściowy*
C0738|Przyspieszeniomierz prawy tylny|wysoki sygnał wejściowy*
C0740|Czujnik położenia lewy przedni|usterka*
C0741|Czujnik położenia lewy przedni|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0742|Czujnik położenia lewy przedni|niski sygnał wejściowy*
C0743|Czujnik położenia lewy przedni|wysoki sygnał wejściowy*
C0745|Czujnik położenia prawy przedni|usterka*
C0746|Czujnik położenia prawy przedni|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0747|Czujnik położenia prawy przedni|niski sygnał wejściowy*
C0748|Czujnik położenia prawy przedni|wysoki sygnał wejściowy*
C0750|Czujnik położenia lewy tylny|usterka*
C0751|Czujnik położenia lewy tylny|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0752|Czujnik położenia lewy tylny|niski sygnał wejściowy*
C0753|Czujnik położenia lewy tylny|wysoki sygnał wejściowy*
C0755|Czujnik położenia prawy tylny|usterka*
C0756|Czujnik położenia prawy tylny|sygnał poza zakresem/wydajność*
C0757|Czujnik położenia prawy tylny|niski sygnał wejściowy*
C0758|Czujnik położenia prawy tylny|wysoki sygnał wejściowy*